ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε. - Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006. Σκοπός της εταιρείας είναι η επένδυση και η συμμετοχή σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται με φιλόδοξο πλάνο και δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η συμμετοχή της ΘΑΝΑΛΕ σε επιχειρηματικές δραστηριότητες πραγματοποιείται μέσω της παροχής πόρων και κεφαλαίων της σε υφιστάμενες επιχειρήσεις αναπτυσσόμενων κλάδων της αγοράς, αλλά και μέσω της εξαγοράς ή αντιπροσώπευσης επιχειρήσεων με γνώμονα το κοινό όραμα και την ανάπτυξη.

Στις δραστηριότητες της ΘΑΝΑΛΕ συμπεριλαμβάνονται η αγορά χώρων και εγκαταστάσεων για περαιτέρω αξιοποίηση, όπως επίσης και η εγκατάσταση δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών για την παροχή και διανομή υπηρεσιών που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία της ΘΑΝΑΛΕ πάντα υπό το πρίσμα του επιχειρησιακού οράματος και της αποστολής της.

Τον παραπάνω σκοπό εξυπηρετεί και ο συγκεκριμένος ιστότοπος λειτουργώντας ως βήμα επικοινωνίας με τους μετόχους και συνεργάτες της ΘΑΝΑΛΕ, αλλά και με κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων και δελτίων Τύπου.

Ανακοινώσεις / Οικονομικές Καταστάσεις

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2019 – 31.12.2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2018 – 31.12.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2017 – 31.12.2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2016 – 31.12.2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΝ 9.9.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – 30 IOYNIOY 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ 1.01.2015 – 31.12.2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015